0%

Calgary Emergency Management Agency (CEMA) Community Survey


Maligayang pagdating! Maraming salamat sa iyong pagsang-ayon na lumahok sa Calgary Emergency Management Agency (CEMA) Community Survey. Ang CEMA ay isang ahensiya ng Lungsod ng Calgary.

Nais maunawaan ng CEMA kung gaano ka kahanda para sa isang emerhensiya o sakuna sa Calgary. Kami ay partikular na interesado na malaman kung paano maghanap at kumilos ng mga bagong dating, mga matatanda, komunidad na iba ang mga lahi, mga taong may kapansanan, at mga tagalungsod na miyembro ng mga katutubong lungsod ay naghahanap at kumilos sa impormasyon na may kaugnayan sa mga kalamidad at mga panganib sa Calgary. Ang impormasyong ito ay gagamitin upang bumuo ng bagong programa sa paghanda sa emerhensiya, ang Ready Calgary, na mas makakatugon sa panangailangan ng mga taong pinakamadaling maapektuhan ng mga panganib ng sakuna sa Calgary.

Ang pangongolekta ng impormasyong ito ay inawtorisahan sa ilalim ng Section 33(c) ng Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Kalayaan sa Batas ng Impormasyon at Proteksyonsa Pagkapribado) at ang mga probisyon sa pagprotekta sa privacy ng Act ay poprotekta dito. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa pagkolekta o paggamit ng impormasyong ito, kumontak sa readycalgary@calgary.ca.
Ang lahat ng mga tugon sa survey na ito ay hindi kilala. Kung nais mong isumite ang iyong pangalan para sa tsansang sumali sa draw at manalo ng isa sa mga sampung $50 gift card, magkakaroon ka ng pagkakataong ibahagi ang iyong impormasyon sa pakipag-kontak sa dulo ng pag-survey.

Handa ka na ba?

Simulan ang survey ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa “Magsimula” na button sa ibaba
Powered by QuestionPro